87-321 Bartniczka, ul. Brodnicka 8

56 4936810/11

pn, śr, cz, pt: 7.15 - 15.15, wt: 8.00 - 16.00

ugb@data.pl

2021-09-06

W października 2021 roku będzie organizowana objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych.

               Bartniczka, dnia 03 września 2021 r.

INFORMACJA

W października 2021 roku będzie organizowana objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Mieszkańcy gminy Bartniczka, zainteresowani wywozem ww. odpadów ze swoich nieruchomości, proszeni są o zgłaszanie tego faktu do Urzędu Gminy Bartniczka osobiście (pokój nr 8) lub telefonicznie pod numer telefonu (56) 49 368 22 – w terminach wskazanych
w harmonogramach odbioru odpadów tj.:

  • do dnia 12 października  2021 r. – dotyczy miejscowości: Grążawy, Łaszewo (zbiórka odpadów wielkogabarytowych w dniu 15.10.2021 r.);
  • do dnia 7 października 2021 r. – dotyczy miejscowości: Nowe Świerczyny, Stare Świerczyny, Świerczynki, Koziary, Sokołowo (zbiórka odpadów wielkogabarytowych w dniu 12.10.2021 r.);
  • do dnia 8 października 2021 r. – dotyczy miejscowości: Bartniczka, Zdroje, Samin (zbiórka odpadów wielkogabarytowych w dniu             13.10.2021 r.);
  • do dnia 06 października 2021 r. – dotyczy miejscowości: Komorowo, Gołkówko, Jastrzębie, Igliczyzna (zbiórka odpadów wielkogabarytowych w dniu 11.10.2021 r.);
  • do dnia 11 października 2021 r. – dotyczy miejscowości: Radoszki, Gutowo (zbiórka odpadów wielkogabarytowych w dniu 14.10.2021 r.);
  • do dnia 7 października 2021 r. – mały samochód -  Gołkówko, Jastrzębie, Igliczyzna, Nowe Świerczyny, Stare Świerczyny, Bartniczka, Komorowo, Świerczynki, Koziary (zbiórka odpadów wielkogabarytowych w dniu 11.10.2021 r.);

* do dnia 11 października 2021 r. – mały samochód -  Radoszki, Samin, Gutowo, Grążawy, Łaszewo (zbiórka odpadów wielkogabarytowych w dniu 13.10.2021 r.).

Ponadto zgłoszenia można dokonać również bezpośrednio do firmy PUK w Lipnie pod numer telefonu 608 028 310.

 

                                                                         Wójt Gminy Bartniczka

                                                                                     /Wiesław Biegański/