WYSOKI KONTRAST
2019-03-14

Pomoc Społeczna w Gminie Bartniczka.

Pomoc społeczna w gminie Bartniczka

Mimo rozwoju cywilizacyjnego, wielu ofert pracy i bogacenia się społeczeństwa w każdym mieście i gminie są osoby, które nie radzą sobie we współczesnym świecie i oczekują pomocy. Nie inaczej jest w gminie Bartniczka.

Świat niczym ekspres pędzi z szaloną prędkością do przodu. Niestety, nie wszyscy zdążyli do niego wskoczyć i zająć  wygodne fotele. Część została na peronie i bez pomocy nie poradzi sobie nie tylko z dogonieniem ekspresu ale nawet z zajęciem miejsca w pociągu dużo wolniejszym. Na kogo mogą liczyć osoby, którym przewrotny los splatał nieprzyjemnego figla?  Okazuje się, że zdecydowana większość może liczyć tylko na pomoc z ośrodków pomocy społecznej. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej funkcjonuje także w gminie Bartniczka. Jego działalność jest finansowana ze środków budżetu gminy i budżetu państwa. Celem działania Ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, przede wszystkim poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Pomocy społecznej

udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych. W gminie Bartniczka na 4799 mieszkańców pomoc ze względu na ubóstwo uzyskało 59 rodzin (139 osób), bezdomność – 1 osoba, pomoc w związku z wielodzietnością – 15 rodzin (90 osób), bezrobociem – 47 rodzin (131 osób), niepełnosprawnością – 48 rodzin (111 osób), długotrwałą lub ciężką chorobą – 55 (111 osób), dla rodzin niepełnych – 2 (12 osób) i w wielu innych przypadkach.

Prace społecznie użyteczne

Formą pomocy jest także organizowanie od marca do sierpnia prac społecznie użytecznych. Do ich wykonywania  pracownicy socjalni typowali osoby bezrobotne, bez prawa do zasiłku, korzystające z pomocy społecznej. Bezrobotni (8 osób) pracowali w wymiarze 40 godzin miesięcznie. Na ten cel ze środków gminy wydatkowano 40 proc. kosztów, czyli 5.290,32 zł. Pozostałe 60 proc kosztów (7.935,48 zł )  to wydatki PUP w Brodnicy. Gmina Bartniczka w 2018 roku partycypowała także w kosztach utrzymania sześciorga dzieci w rodzinach zastępczych. Na ten cel wydatkowano 39.814,61 zł. Gmina ponosiła także odpłatność za pobyt dziecka w Domu Dziecka w kwocie 5.284,62 zł.

Placówki wsparcia dziennego

Prócz wsparcia finansowego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartniczce prowadzi także tzw. placówki wsparcia dziennego. To utworzona dwa lata temu Świetlica Środowiskowa w Gutowie przeznaczona  dla 30 uczestników w wieku od 7-14 lat. Zadaniem świetlicy środowiskowej jest zapewnienie opieki i wychowania dzieciom, pomoc w nauce kontrola i weryfikacja osiągnięć szkolnych, wdrażanie do systematycznej pracy, organizowanie  zajęć rozwijających twórcze zainteresowania, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci. Wydatkami zostały objęte: wynagrodzenia wychowawców, zakup wyposażenia oraz materiałów potrzebnych do organizacji zajęć dla dzieci.

Dzienny Dom Pobytu „Wigor”

Dużym osiągnięciem samorządu gminnego było powołanie do życia pierwszego w powiecie brodnickim Dziennego Domu Pobytu „Wigor” w Grążawach, którego celem jest zapewnienie wsparcia osobom ze szczególnym uwzględnieniem osób powyżej 60 roku życia, nieaktywnym zawodowo, niesamodzielnym oraz z niepełnosprawnościami, zamieszkałym na terenie Gminy Bartniczka. Dom przeznaczony jest dla 30 uczestników, którzy otrzymują dwa posiłki, warsztaty komputerowe, zajęcia plastyczne, treningi pamięci, konsultacje lekarza geriatry,  zajęcia biblioteczne, taneczne, ćwiczenia gimnastyczne, kinezyterapię; usługi aktywizujące społecznie, w tym wolontariat międzypokoleniowy.  Dzienny Dom Pobytu „Wigor” został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Sprzęt rehabilitacyjny

Dumą GOPS w Bartniczce jest wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego. Z wypożyczalni mogą korzystać osoby z gminy Bartniczka, które dysponują zaświadczeniem lekarskim wskazującym na konieczność korzystania z określonego typu sprzętu lub aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego została dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Usługi opiekuńcze

GOPS realizuje także działania związane z usługami opiekuńczymi, którymi objęto 18 osób, specjalistycznymi usługami opiekuńczymi którymi objęto sześcioro dzieci. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone były przez fizjoterapeutów, logopedę, neurologopedię, pedagoga, psychologa i finansowane w całości z budżetu państwa na kwotę 46.123,00 zł.

Z rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” korzystało 91 osób. Pomoc ta polegała na zakupie posiłku i udzielaniu zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności. Poza programem w ramach dożywiania doposażono stołówkę w przedszkolu. Łączny koszt dożywiania w 2018 roku wyniósł 49.752,00 zł.

Wszystkie zadania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartniczce realizowane są przez kadrę pracowników posiadających wymagane wykształcenie na zajmowanych stanowiskach pracy. W Ośrodku zatrudnionych jest 21 osób w ramach 15,85 etatu.

Kalendarium
<styczeń 2020>
powtśrczptsond
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112

87-321 Bartniczka, ul. Brodnicka 8
telefony centrali: 56 4936810, 56 4936811, fax: 56 4936832,
godziny pracy urzędu: pn, śr, czw, pt: 7.15 - 15.15, wtorek: 8.00 - 16.00
adres e-mail: ugb@data.pl