WYSOKI KONTRAST
2020-03-05

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY DREWNA

Bartniczka, dnia, 5 marca 2020 roku.

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY DREWNA

  1. Wójt Gminy B a r t n i c z k a zgodnie z § 3 u s t . 1 i  § 4  Zarządzenia Nr 13 z dnia 2 4  l u t e g o 2 0 2 0   r o k u  w sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z terenów stanowiących własność Gminy B a r t n i c z k a  podaje do wiadomości informację, że Gmina Ba r t n i c z k a  posiada do sprzedaży drewno:

Drewno dłużyca:

złożone na terenie przylegającym do Dziennego Domu Pobytu WIGOR w Grążawach nr 29

Lp.

Gatunek i asortyment

Cena jednostkowa w zł za m3

Masa drewna (m3)

Wartość drewna w zł.

1.

Drewno topolowe

100,00

31,61

3.161,00

 

Drewno przeznaczone do sprzedaży można oglądać na terenie przylegającym do Dziennego Domu Pobytu WIGOR w Grążawach nr 29 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym tel. 5  6     4    9   3   6   8   1 4      lub osobistym w Wydziale Infrastruktury Ochrony Środowiska i Rolnictwa  Urzędu Gminy w B a r t n i c z k a, pok. nr 4.

  1. Zainteresowani zakupem drewna proszeni są o składanie wniosków od dnia 09.03.2020r. do dnia 14.03.2020r.. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. Wymagane jest aby wniosek obejmował całą masę drewna jaka oferowana jest do sprzedaży.
  2. W przypadku wpłynięcia większej liczby wniosków o wyborze decyduje korzystniejsza oferta cenowa.
  3. W przypadku złożenia ofert równorzędnych oferenci złożą dodatkowe oferty z podaniem nowej ceny.
  4. Proponowana cena za zakup drewna nie może być niższa niż przedstawiona w ogłoszeniu.
  5. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku (wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej) potencjalny Nabywca zobowiązany jest uiścić wpłatę na konto Gminy:

PKO BP SA Brodnica, ul. Mostowa 2, 87 - 300 Brodnica

65 1020 5024 0000 1102 0010 0842

w terminie 7 dni roboczych od otrzymanego zawiadomienia i dostarczenia kopii dowodu zapłaty do Urzędu Gminy w Bartniczce. Z chwila dokonania zapłaty umowę sprzedaży uważa się za zawartą.

  1. W przypadku nie dokonania zapłaty za zarezerwowane drewno w podanym wyżej terminie – drewno podlega dalszej sprzedaży.
  2. Koszt załadunku i transport zakupionego drewna z miejsca złożenia należy do Nabywcy.
  3. Dowodem uprawniającym do wywozu drewna z miejsca złożenia będzie Protokół przekazania drewna.
  4. Wszystkie informacje dotyczące sprzedaży drewna można uzyskać w Wydziale Infrastruktury Ochrony Środowiska i Rolnictwa  Urzędu Gminy w B a r t n i c z k a, pok. nr 4. .
Kalendarium
<maj 2020>
powtśrczptsond
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

87-321 Bartniczka, ul. Brodnicka 8
telefony centrali: 56 4936810, 56 4936811, fax: 56 4936832,
godziny pracy urzędu: pn, śr, czw, pt: 7.15 - 15.15, wtorek: 8.00 - 16.00
adres e-mail: ugb@data.pl