87-321 Bartniczka, ul. Brodnicka 8

56 4936810/11

pn, śr, cz, pt: 7.15 - 15.15, wt: 8.00 - 16.00

ugb@data.pl

IV TURNIEJ SZACHOWY O PUCHAR WÓJTA GMINY BARTNICZKA

W ramach XI Święta Miodu w Gminie Bartniczka  15 czerwca 2019 r.  o godz. 12:30 zaplanowano plenerowy: IV TURNIEJ SZACHOWY O PUCHAR WÓJTA GMINY BARTNICZKA

REGULAMIN IV PLENEROWEGO TURNIEJU SZACHOWEGO

PUCHAR WÓJTA GMINY BARTNICZKA

 1. Organizator:  Wójt Gminy Bartniczka
 2. Cele turnieju:
  • wymiana doświadczeń i doskonalenie umiejętności gry w szachy
  • dobra zabawa, zdrowa rywalizacja
  • integracja środowiska lokalnego
 3. Termin i miejsce turnieju:  

- 15 czerwca 2019 r.,  godzina 12.30,

- Świetlica w Bartniczce

 1. Kategorie:

- dzieci

- młodzież

- dorośli

 1. Warunki uczestnictwa:
  • zgłoszenia przyjmuje  nauczyciel SP w Nowych Świerczynach

Hanna Giziewska, nr tel. 604 881 212

 • termin zgłaszania uczestników: do  1 czerwca 2019 r.
 1. Ocena i sędziowanie:

              -  pan  Artur Kołodziejski

 1. Nagrody:

  - puchar Wójta Gminy Bartniczka

       -  nagrody rzeczowe

       - dyplomy 

 1. Regulamin turnieju: Odprawa techniczna 12.20 !

- turniej zostanie rozegrany na dystansie 6 rund z czasem 10 minut dla zawodnika, kojarzenie komputerowe, system szwajcarski,

- w turnieju będzie prowadzona klasyfikacja dla grup: dorośli, młodzież, dzieci (nie mniej jednak będzie jedna grupa turniejowa),

- o kolejności miejsc zadecyduje: suma punktów, Bucholz średni, Bucholz, progres, liczba zwycięstw, bezpośredni pojedynek, losowanie,

- na sali obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych, zakaz picia alkoholu i palenia papierosów,

- obowiązują przepisy gry FIDE dla szachów szybkich,

- dwa błędy powodują przegranie partii szachowej,

- opiekę nad dziećmi sprawują opiekunowie, zawodnicy ubezpieczają się na własny koszt.

 1. Postanowienia końcowe:
  1. organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie wynikających z jego potrzeb;
  2. biorąc udział w turnieju uczestnik wyraża zgodę na:

- korzystanie przez organizatorów z wizerunku utrwalonego w związku z realizacją turniejui rozporządzanie wizerunkiem uczestnika i jego nagraniami (fotograficznymi, audiowizualnymi, dźwiękowymi) ;

- przetwarzanie przez organizatorów jego danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do udziału w turnieju.

        10. KLAUZULA INFORMACYJNA  dla kandydata dla uczestników Turnieju Szachowego.

Zgodnie z art. 13 ust.1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.                  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016,str.1),dalej „RODO” informuje, iż:

 1. administratorem pana/Pani danych osobowych jest Urząd Gminy Bartniczka, reprezentowany przez Wójta Gminy Bartniczka z siedziba w Bartniczce, ul. Brodnicka 8
 2. Wójt Gminy Bartniczka wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, kontakt inspektor@cbi24.pl.