87-321 Bartniczka, ul. Brodnicka 8

56 4936810/11

pn, śr, cz, pt: 7.15 - 15.15, wt: 8.00 - 16.00

ugb@data.pl

Festyn Gminny w ramach przeciwdziałaniu COVID -19 „W zdrowym ciele zdrowy duch”.

KOMUNIKAT DLA HANDLOWCÓW

Uprzejmie informuję, że Urząd Gminy Bartniczka dnia 9 lipca 2022 r. w godz. od 10.00 do 24.00  organizuje Festyn Gminny w ramach przeciwdziałaniu COVID -19  „W zdrowym ciele zdrowy duch”.

Gwiazdą muzyczną imprezy będzie zespół DEFIS.

Firmy zainteresowane proszone są o składanie swoich ofert na stoiska w biurze WOKIS osobiście, pocztą lub  mailowo na adres wokis@ugbartniczka.pl

Zgłoszenia udziału przyjmowane są wyłącznie na  druku organizatora do dnia 20 czerwca 2022 r. do godz. 15.00.

Organizator zastrzega sobie możliwość wyboru najkorzystniejszych propozycji, o których powiadomi wybranych oferentów indywidualnie.

Serdecznie zapraszamy

 

 

I N F O R M A C J A

O STOISKACH HANDLOWYCH

NA FESTYNIE

W GMINIE BARTNICZKA

 W DNIU 9.07.2022 R.

  1. Organizatorem imprezy w dniu 9.07.2022 r. w godz. 10.00 - 24.00  jest Urząd Gminy Bartniczka.
  2. Teren imprezy obejmuje boisko gminne w Bartniczce.
  3. W czasie imprezy prowadzenie wszelkiej działalności handlowej jest możliwe tylko po uzyskaniu zgody Organizatora.
  4. Przedsiębiorcy chcący wystawić stoiska handlowe podczas imprezy zobowiązani są do kontaktu z działającą w imieniu Organizatora p. Teresą Haliną Rulko (Tel. 56 4936824).
  5. Szczegółowa lokalizacja zostanie uzgodniona z Organizatorem.
  6. Zabrania się samowolnego rozstawiania stoisk handlowych .
  7. Sprzedawca ubezpiecza przedmiot działalności na własny koszt i ryzyko.
  8. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, ogniem, uderzeniem pioruna, zalaniem wodą. przerwą w dostawie prądu, wody i innymi przyczynami losowymi.

UWAGA! Zakazuje się handlu bronią lub innymi niebezpiecznymi przedmiotami, materiałami wybuchowymi, wyrobami pirotechnicznymi, materiałami pożarowo niebezpiecznymi, środkami odurzającymi lub substancjami psychotropowymi, znakami i akcesoriami o charakterze nazistowskim. Handlujący tym asortymentem będą usuwani z terenu imprezy.

ZGŁOSZENIE STOISKA HANDLOWEGO - pobierz plik

Biesiada Bartniczka plakat - pobierz plik

Biesiada Bartnicka 2022 - zdjęcia