87-321 Bartniczka, ul. Brodnicka 8

56 4936810/11

pn, śr, cz, pt: 7.15 - 15.15, wt: 8.00 - 16.00

ugb@data.pl

Będą nowe boiska wielofunkcyjne

Będą nowe boiska wielofunkcyjne

Uczniowie i nauczyciele zacierają ręce z radości. Już niedługo będą mieli boiska ze sztuczną nawierzchnią przy szkole w Jastrzębiu i Radoszkach. Marzenie amatorów nie tylko piłki nożnej o nowoczesnych boiskach wreszcie się spełni.

Samorząd gminy Bartniczka zadbał o zdrowie i sportowy rozwój uczniów dwóch szkół pozyskując dotację na wykonanie dwóch boisk wielofunkcyjnych. Okazją stał się Rządowy Fundusz Polski Ład. Dobrze przygotowany uzasadniony wniosek o pieniądze został przyjęty i zaakceptowany. Gmina na realizację inwestycji w postaci budowy boisk zyskała 3 mln 60 tys złotych dofinansowania. To prawie 90 proc. kosztów budowy a wkład własny budżetu gminy wyniesie 10 proc.

Będą to boiska wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni przy szkołach podstawowych w Jastrzębiu i Radoszkach. Nie tylko uczniowie będą mogli grać w piłkę ręczną, siatkową i koszykową oraz w tenisa ziemnego. Władze gminy Bartniczka uznały także za konieczne wybudowanie boiska sportowego o sztucznej nawierzchni do uprawiania piłki nożnej w Jastrzębiu obok boiska wielofunkcyjnego. To szansa dla rozwoju najpopularniejszej dyscypliny sportowej, zarówno dla uczniów jak i starszych mieszkańców gminy. Wszak w gminie są amatorskie drużyny sportowe, które chętnie skorzystają z możliwości treningu i gry na takim boisku.

Boiska będą także posiadały bieżnię sprinterską 4-torową o długości 60 m (częściowo w boisku wielofunkcyjnym) z przestrzenią startową i wybiegiem, z wyposażeniem, skocznię w dal z wyposażeniem, - rzutnię kulą z wyposażeniem, piłkochwyty. To szansa dla uczniów do spędzania na boisku wielu godzin na świeżym powietrzu i uprawianiu ulubionej dyscypliny sportowej. Będzie to z korzyścią dla zdrowia i rozwoju młodych organizmów.

Prace przy boiskach realizuje firma Torapol z Radziejowa Kujawskiego za kwotę 3 326 293,72 złotych brutto. Termin zakończenia prac przy budowie boisk został wyznaczony na pierwszą połowę listopada bieżącego roku.