87-321 Bartniczka, ul. Brodnicka 8

56 4936810/11

pn, śr, cz, pt: 7.15 - 15.15, wt: 8.00 - 16.00

ugb@data.pl

Program terapeutyczno – edukacyjny w Szkole Podstawowej w Jastrzębiu

Program terapeutyczno – edukacyjny w Szkole Podstawowej w Jastrzębiu

 

Pandemia Covid-19 dała się we znaki nie tylko dorosłym ale także dzieciom. Niwelacja skutków pandemii wśród uczniów spowodowała konieczność stworzenia programu terapeutyczno – edukacyjnego.

 

Długotrwała, bo prawie dwuletnia  nauka zdalna i izolacja dzieci w domach, odcisnęła silne piętno nie tylko na kondycji fizycznej ale i psychicznej uczniów. Uzyskanie przez gminę Bartniczka nagrody za pierwsze miejsce w rządowym konkursie „Rosnąca odporność” premiującym gminy, które osiągnęły najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia swoich mieszkańców i związane z nią pieniądze pozwoliły na pomoc uczniom za pośrednictwem programu terapeutyczno – edukacyjnego realizowanego w szkole. 

 

W Szkole Podstawowej  im. Romualda Traugutta w Jastrzębiu opracowano program terapeutyczno – edukacyjny w ramach którego dzieci uzyskały pomoc psychologa zatrudnionego na ½ etatu do końca 2022 roku. Ponadto zakupiono narzędzia diagnostyczne, pomoce dydaktyczne i wyposażenie gabinetu psychologa oraz wyposażenie sali terapii sensorycznej. Przygotowano także warsztaty profilaktyczne dla uczniów, szkolenia nauczycieli, prelekcje dla  rodziców o wpływie covid – 19 na dzieci. W ramach pomocy psychologicznej i pedagogicznej dla uczniów posiadających trudności w nauce oraz w sferze emocjonalnej prowadzone są zajęcia specjalistyczne takie jak: zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, korekcyjno – kompensacyjne, rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne, rewalidacyjne oraz zajęcia z psychologiem.

 

Na przeciwdziałanie skutkom covid-19 w SP w Jastrzębiu samorząd gminy Bartniczka przeznaczył 65 tysięcy złotych.