87-321 Bartniczka, ul. Brodnicka 8

56 4936810/11

pn, śr, cz, pt: 7.15 - 15.15, wt: 8.00 - 16.00

ugb@data.pl

Program terapeutyczno – edukacyjny w Szkole Podstawowej w Radoszkach

Program terapeutyczno – edukacyjny w Szkole Podstawowej w Radoszkach

 

Pandemia Covid-19 dotknęła w równym stopniu dorosłych i dzieci.  Minimalizacja negatywnych skutków pandemii  wśród uczniów spowodowała konieczność stworzenia programu terapeutyczno – edukacyjnego celem pomocy uczniom.

 

Długotrwała, bo prawie dwuletnia  nauka zdalna i izolacja dzieci w domach odcisnęła silne piętno nie tylko na kondycji fizycznej ale i psychicznej uczniów. Uzyskanie przez gminę Bartniczka nagrody za pierwsze miejsce w rządowym konkursie „Rosnąca odporność” premiującym gminy, które osiągnęły najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia swoich mieszkańców i związane z nią pieniądze pozwoliły na pomoc uczniom za pośrednictwem realizacji programu terapeutycznego w szkole. 

 

W Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Radoszkach głównym celem programu terapeutyczno edukacyjnego stało się zapobieganie negatywnym skutkom covid-19 w sferze zdrowia psychicznego uczniów. W programie założono poprawę zaburzonej przez covid-19 kondycji fizycznej i psychicznej uczniów, wsparcie psychologiczno – pedagogiczne, działania profilaktyczne dotyczące wad wzroku i postawy ciała uczniów spowodowanych zdalnym kształceniem oraz eliminację zaburzeń mających zasadnicze znaczenie w codziennym życiu (dotyk, równowaga oraz czucie ciała a także nawiązywanie relacji społecznych z rówieśnikami). W sali terapeutyczno – edukacyjnej wyposażonej w wysokiej jakości sprzęt wspomagający prawidłowe funkcjonowanie, uczniowie będą mogli poprawić funkcjonowanie emocjonalne, skupienie i koncentrację, funkcje wzrokowe i słuchowe a także sprawność motoryczną. Ćwiczenia pozwolą na lepsze radzenie sobie z emocjami (złością, strachem, bólem itp.). W szkole zakupiono niezbędny sprzęt w postaci zestawu do integracji sensorycznej.

 

Na przeciwdziałanie skutkom covid-19 w SP w Radoszkach samorząd gminy Bartniczka przeznaczył 50 tysięcy złotych.