87-321 Bartniczka, ul. Brodnicka 8

56 4936810/11

pn, śr, cz, pt: 7.15 - 15.15, wt: 8.00 - 16.00

ugb@data.pl

Jednostki organizacyjne

Wykaz stanowisk Urzędu Gminy Bartniczka

Sekretarz Gminy –
Elżbieta Motylińska - sekretarz@ugbartniczka.pl, tel. 564936825

Skarbnik Gminy –
Ewa Mówińska - Siuda - skarbnik@ugbartniczka.pl, tel. 564936829

Sekretariat, sprawy wojskowe, zarządzanie kryzysowe –
Anna Bielicka - sekretariat@ugbartniczka.pl, tel. 564936811

Obsługa Rady Gminy i Kadry –
Elżbieta Sargalska - rada@ugbartniczka.pl, tel. 564936827

Kasa –
Małgorzata Gołkowska - kasa@ugbartniczka.pl, tel. 564936831

Windykacja Podatków –
Beata Kulawik - vip@ugbartniczka.pl, tel. 564936830

Finanse –
Katarzyna Jankiewicz - fin@ugbartniczka.pl, tel. 564936828

Podatki –
Anna Jurkiewicz - pogrun@ugbartniczka.pl, tel. 564936830

Urząd Stanu Cywilnego,  Dowody osobiste –
Marta Monika Filipkowska - usc@ugbartniczka.pl, tel. 564936821

Anna Bielicka - Z-ca Kierownika USC, tel. 564936821

Księgowość budżetowa –
Joanna Grzywaczewska -  tel. 564936822

Rolnictwo, woda, ścieki –
Czesław Przeracki - woda@ugbartniczka.pl, tel. 564936813

Zagospodarowanie przestrzenne - budownictwo –
Justyna Szymańska, tel.564936813.

Gospodarka komunalna, odpady-
Justyna Szymańska - gok@ugbartniczka.pl, tel. 564936822

Gospodarka gruntami –
Ewelina Rogozińska - grunty@ugbartniczka.pl, tel. 564936814

Drogi –
Rafał Florkiewicz - drogi@ugbartniczka.pl, tel. 564936814

Przetargi Publiczne, Pozyskiwanie Funduszy Zewnętrznych-

Edyta Wiewiórska - przetargi@ugbartniczka.pl, tel. 564936814

Oświata, kultura i sport –
Teresa Rulko - wokis@ugbartniczka.pl, tel. 564936824

Rozliczenia oświaty –
Anna Kozłowska - aniak@ugbartniczka.pl, tel. 564936823

Finanse oświaty –
Maria Kamińska - marysia@ugbartniczka.pl, tel. 564936823

Radca prawny –
Mec. Mirosław Antoszewski - ugb@data.pl, tel. 564936826

Informatyk gminny –
Jerzy Szramka - informatyk@ugbartniczka.pl, tel. 564936826

Kierownik GOPS  -
Urszula Krzykalska - ulagops@ugbartniczka.pl, tel. 564936818

GOPS –
Dorota Woollard - tel. 564936817
Marta Sarnowska - tel. 564936816

Zasiłki Rodzinne –
Kamila Patalon - kamila.patalon@gopsbartniczka.pl, tel.564936820

Dodatki mieszkaniowe –
Amanda Balińska -amanda.zalewska@gopsbartniczka.pl tel. 564836815