87-321 Bartniczka, ul. Brodnicka 8

56 4936810/11

pn, śr, cz, pt: 7.15 - 15.15, wt: 8.00 - 16.00

ugb@data.pl

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Bartniczka (etap I)

Gmina Bartniczka na podstawie umowy zawartej w dniu 27 października 2023r. z Województwem Kujawsko-Pomorskim, realizuje Projekt pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Bartniczka (etap I)”

Projekt obejmuje instalację fotowoltaiczną o mocy 7,60 kWp dla Stacji Uzdatniania wody w Radoszkach oraz instalację fotowoltaiczną o mocy 12,00 kWp dla Stacji Uzdatniania wody w Grążawach

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej l3. Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność, Działania 13.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemie COVID-19