87-321 Bartniczka, ul. Brodnicka 8

56 4936810/11

pn, śr, cz, pt: 7.15 - 15.15, wt: 8.00 - 16.00

ugb@data.pl

2023-11-30

Nasza Gmina członkiem Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Salutaris”

Stowarzyszenie „Salutaris” to zrzeszenie kujawsko-pomorskich samorządów, które ma na celu szeroko pojmowane bezpieczeństwo lokalne. Celem działalności organizacji jest wzajemna pomoc w likwidowaniu skutków zdarzeń kryzysowych, które zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi albo znacząco wpływają na pogorszenie warunków bytowych mieszkańców.

Kujawsko - Pomorskie Samorządowe Stowarzyszeni „Salutaris” dysponuje Funduszem Solidarnościowym, czyli instrumentem doraźnej, szybkiej pomocy finansowej dla gmin i powiatów dotkniętych skutkami klęsk żywiołowych lub katastrofami, z którego dzięki członkostwu nasza Gmina będzie mogła w razie potrzeby szybko i sprawnie skorzystać.