87-321 Bartniczka, ul. Brodnicka 8

56 4936810/11

pn, śr, cz, pt: 7.15 - 15.15, wt: 8.00 - 16.00

ugb@data.pl

2023-12-28

Stawiamy na zieloną energię

Gmina Bartniczka stawia na zieloną energię

Zrealizowaliśmy w Gminie kolejną inwestycję pn.: "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Bartniczka" (etap I). W ramach tej inwestycji zostały zamontowane instalacje fotowoltaiczne na dachach Stacji Uzdatniania Wody w Grążawach i Radoszkach. Inwestycja została zrealizowana przy udziale środków finansowych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020, w wysokości 64 972zł. Łączny koszt inwestycji wyniósł 77 426,00 zł.