87-321 Bartniczka, ul. Brodnicka 8

56 4936810/11

pn, śr, cz, pt: 7.15 - 15.15, wt: 8.00 - 16.00

ugb@data.pl

2024-03-25

Aktualne przepisy antysmogowe

Ograniczenia i zakazy eksploatacji kominków wynikające z uchwał antysmogowych i programów ochrony powietrza
Kujawsko-Pomorskie
– Od 1 września 2019 wszystkie nowo instalowane miejscowe ogrzewacze pomieszczeń muszą spełniać
wymogi ekoprojektu
– miejscowe ogrzewacze pomieszczeń zainstalowane przed 1 września 2019 i nie spełniające wymogów
ekoprojektu moga być używane do dnia 31 grudnia 2023 chyba, że zostaną wyposażone w urządzenie
zapewniające redukcję emisji pyłu do wartości określonych w ekoprojekcie
– Na obszarze Bydgoszczy, Ciechocinka, Grudziądza, Inowrocławia, Nakła nad Notecią, Torunia, Włocławka
oraz na obszarze uzdrowiska Wieniec-Zdrój uzależnienie możliwości instalacji nowych urządzeń
na paliwa stałe od braku możliwości technicznych przyłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej.
Ograniczenie to nie dotyczy miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń zgodnych z wymogami ekoprojektu
jeśli nie stanowią one podstawowego źródła ciepła.
Na obszarze całego województwa
– W przypadku wystąpienia alertu smogowego na poziomie 1 i 2 - zalecenie rezygnacji z korzystania z
kominków opalanych drewnem w przypadku, jeżeli nie jest to jedyne źródło ogrzewania pomieszczeń
mieszkalnych
– W przypadku wystąpienia alertu smogowego na poziomie 3 czasowy zakaz palenia w kominkach,
jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania został zastąpiony ewentualnym czasowym zakazem
palenia w kominkach, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania mieszkań w okresie
grzewczym,
Źródła:
– UCHWAŁA NR VIII/136/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 czerwca
2019 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów
w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw z późniejszymi zmianami
– UCHWAŁA NR XXXV/510/21 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 30 sierpnia
2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego
ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
– UCHWAŁA NR LIX/804/23 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 czerwca
2023 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10,
PM2,5 oraz benzo(a)pirenu dla strefy kujawsko-pomorskiej - aktualizacja
– UCHWAŁA NR LIX/806/23 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO -POMORSKIEGO z dnia 26 czerwca
2023 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10,
PM2,5 oraz benzo(a)pirenu dla strefy aglomeracja bydgoska – aktualizacja
– UCHWAŁA NR LIX/805/23 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 czerwca
2023 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10,
PM2,5 oraz benzo(a)pirenu dla strefy miasto Toruń – aktualizacja
– UCHWAŁA NR LIX/803/23 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 czerwca
2023 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10,
PM2,5 oraz benzo(a)pirenu dla strefy miasto Włocławek – aktualizacja