87-321 Bartniczka, ul. Brodnicka 8

56 4936810/11

pn, śr, cz, pt: 7.15 - 15.15, wt: 8.00 - 16.00

ugb@data.pl

2024-03-25

Zapobieganie zakażeniom bakteriami z rodzaju Legionella.

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 13 marca 2024 r., w sprawie upowszechniania materiałów dotyczących zagrożeń zdrowotnych związanych z występowaniem bakterii z rodzaju Legionella, w celu podjęcia działań prewencyjnych, ograniczających ryzyko zachorowań na legionelozę publikujemy istotne informację w celu zminimalizowania ryzyka zachorowań.

Sprzyjającymi miejscami rozwoju bakterii Legionella są:

  • Zastoiska wodne o podwyższonej temperaturze tj.

- głowice natryskowe

- zbiorniki do magazynowania wody

- podgrzewacze

- wieże chłodnicze

- baseny (wanny) z hydromasażem

- turbiny dentystyczne

- urządzenia klimatyzacyjne

- skraplacze parowe

- zraszacze

- fontanny dekoracyjne

- sztuczne rezerwuary

- myjnie samochodowe

 

Bytowanie bakterii Legionella w środowisku wodnym, przy występowaniu sprzyjających warunków do jej rozwoju, może skutkować zachorowaniami na legionelozę, chorobę ciężkiego zapalenia płuc. Są one jednym z potencjalnych wodopochodnych zagrożeń mikrobiologicznych, które mogą występować w związku z wydłużonym przestojem lub ograniczoną eksploatacją budynków. Występowaniu i namnażaniu się Legionella w urządzeniach/wewnętrznych systemach wodociągowych po wydłużonym przestoju lub ograniczonej eksploatacji budynków sprzyja stagnacji wody. Ryzyko to dotyczy również innych bakterii związanych z biofilmem.

 

  • Zalecenia dotyczące ponownego otwierania budynków  użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego po wydłużonym przestoju lub ograniczonej eksploatacji, w ramach działań zapobiegających zakażeniom bakteriami z rodzaju Legionella.
  1. Wdrożenie kompleksowego programu zarządzania bezpieczeństwem wody dla wewnętrznych systemów wodociągowych i urządzeń zasilanych wodą.
  2. Właściwa konserwacja  i utrzymanie odpowiedniej temperatury w punktach wpływu wody z kranu i podgrzewaczach wody
  3. Płukanie  wewnętrznych systemów wodociągowych wody ciepłej i zimnej
  4. Czyszczenie wodnych urządzeń o funkcji dekoracyjnej np. fontanny, ściany wodne
  5. Kontrola i czyszczenie basenów z hydromasażem typu SPA, typu WHIRPOOL
  6. Kontrola i czyszczenie systemów klimatyzacyjnych
  7. Kontrola i czyszczenie wyposażenia BHP, systemów PPOŻ
  8. Właściwe zarządzanie i utrzymywanie urządzeń i wewnętrznego systemu wodociągowego pod kontrolą w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego.

 

Po przywróceniu normalnego funkcjonowania budynków użyteczności publicznej                                         i zamieszkania zbiorowego, w celu ograniczenia ryzyka namnażania się bakterii Legionella, konieczna jest dalsza właściwa eksploatacja urządzeń i wewnętrznych systemów wodociągowych. W szczególności zaleca się: regularne sprawdzanie i utrzymywanie na odpowiednim poziomie parametrów wody, takich jak: temperatura, pH i tam, gdzie ma to zastosowanie - stężenie środków dezynfekcyjnych oraz zapewnienie funkcjonowania urządzeń stosowanych do uzdatniania i dezynfekcji wody.

 

Wskazane zalecenia maja charakter pomocniczy, stanowią zestawienie dobrych praktyk służących zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego wody  w budynkach.