87-321 Bartniczka, ul. Brodnicka 8

56 4936810/11

pn, śr, cz, pt: 7.15 - 15.15, wt: 8.00 - 16.00

ugb@data.pl

2024-04-12

Chrońmy siebie i bliskich

Szczególnie narażeni na choroby odkleszczowe są rolnicy. W 2019 r. w Polsce oddziały KRUS wypłaciły 294 jednorazowe odszkodowania z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu bądź śmierci wskutek odkleszczowej choroby zawodowej. To prawie 87,8 procent wszystkich odszkodowań.

Choroby odkleszczowe stanowią niezwykle aktualny problem zdrowia publicznego. To grupa chorób zakaźnych przenoszonych przez zainfekowane kleszcze. Do zakażenia zwykle dochodzi na skutek ukłucia, w czasie którego do krwiobiegu wraz ze śliną lub wymiotami kleszcza dostają się groźne patogeny. Najczęściej występującymi chorobami odkleszczowymi są borelioza z Lyme oraz kleszczowe zapalenie mózgu.
Borelioza z Lyme jest przewlekłą wielofazową chorobą układową charakteryzującą się występowaniem objawów skórnych, stawowych, kardiologicznych i neurologicznych. Różnorodność objawów oraz podobieństwo do wielu innych schorzeń znacznie utrudnia rozpoznanie.
Kleszczowe zapalenie mózgu (KZM) to ostra choroba wirusowa, która często wiąże się z  powikłaniami neurologicznymi.
Przed kleszczowym zapaleniem mózgu najskuteczniej chroni szczepienie. Na chwilę obecną nie ma szczepionki przeciw boreliozie.
Sezonowa aktywność kleszczy rozpoczyna się, w zależności od temperatury, w końcu marca i  trwa zazwyczaj do listopada. Jeszcze jakiś czas temu kleszcze można było spotkać wyłącznie na wilgotnych, porośniętych gęstą trawą łąkach lub w lasach. Obecnie jednak pajęczaki pojawiają się nawet w przydomowych ogródkach, miejskich parkach lub placach zabaw.
Najskuteczniejszą ochroną przed ukłuciem przez kleszcza jest przestrzeganie kluczowych zasad, takich jak: ubieranie odpowiedniej odzieży, stosowanie repelentów, obserwacja ciała po powrocie z miejsc narażenia na kontakt z kleszczami. W momencie za obserwowania kleszcza w skórze, należy szybko i prawidłowo usunąć go z powierzchni ciała.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie

https://www.kleszcze.info.pl