87-321 Bartniczka, ul. Brodnicka 8

56 4936810/11

pn, śr, cz, pt: 7.15 - 15.15, wt: 8.00 - 16.00

ugb@data.pl

Rada Gminy

SKŁAD RADY GMINY BARTNICZKA -IX KADENCJI

Przewodniczący Rady Gminy - Walczak Leszek Stanisław

Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Zawisza Kazimierz Włodzimierz

Dombrowska Alicja

Giziewska Hanna Teresa

Gorlik Hanna

Kaczmarski Henryk

Kamińska Anna

Kasprzak Dorota Maria

Lichocki Kazimierz

Piórkowska Ewa

Świniarska Lidia

Szwed Piotr

Szymańska Bożena Małgorzata

Szymańska Jolanta

Zielaziński Adrian

 

Komisje Rady Gminy Bartniczka:

 

Komisja Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:

1. Szwed Piotr - Przewodniczący

2. Kamińska Anna

3. Walczak Leszek Stanisław

4. Szymańska Bożena Małgorzata

5. Zielaziński Adrian

 

Komisja Polityki Finansowej, Gospodarki Przestrzennej i Spraw Samorządowych:

1. Piórkowska Ewa - Przewodnicząca

2. Kaczmarski Henryk

3. Kasprzak Dorota Maria

4. Lichocki Kazimierz

5. Świniarska Lidia

 

Komisja Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego:

1. Giziewska Hanna Teresa - Przewodnicząca

2. Dombrowska Alicja

3. Gorlik Hanna

4. Szymańska Jolanta

5. Zawisza Kazimierz Włodzimierz

 

Komisja Rewizyjna

1. Szwed Piotr - Przewodniczący

2. Giziewska Hanna Teresa

3. Kaczmarski Henryk

4. Lichocki Kazimierz

5. Szymańska Jolanta

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

1. Szymańska Bożena - Przewodnicząca

2. Dombrowska Alicja                    

3. Kamińska Anna Małgorzata           

4. Piórkowska Ewa      

5. Świniarska Lidia