87-321 Bartniczka, ul. Brodnicka 8

56 4936810/11

pn, śr, cz, pt: 7.15 - 15.15, wt: 8.00 - 16.00

ugb@data.pl

Herb

 

Uzasadnienie do Uchwały
o przyjęciu herbu Gminy Bartniczka

W marcu 2008 roku Urząd Gminy podjął prace zmierzające do zaprojektowania zgodnie ze sztuką heraldyczną herbu Gminy Bartniczka. Prace te zaowocowały stworzeniem projektu herbu, flagi i pieczęci nawiązujących swoją grafiką do  t.zw. herbu mówiącego, odwołującego się do nazwy gminy. Nazwa Bartniczka wywodzi się od barci (lub bartników). Pień drzewa bartnego jako godło herbowe gminy Bartniczka z pewnością jest zgodny tak z lokalną tradycją historyczną, jak też staropolską tradycją sfragistyczną i heraldyczną oddającą bartnictwo w postaci pnia drzewa bartnego.

Autorem projektów i konsultantem gminy w tym zakresie był Pan prof. dr hab. Krzysztof Mikulski.

Nadania herbu Gminie Bartniczka dokonano Uchwałą Rady Gminy dnia 20 czerwca 2009 r.