87-321 Bartniczka, ul. Brodnicka 8

56 4936810/11

pn, śr, cz, pt: 7.15 - 15.15, wt: 8.00 - 16.00

ugb@data.pl

Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

ZARZĄDZENIE NR 15/16 WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Bartniczka z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2016 

Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego