87-321 Bartniczka, ul. Brodnicka 8

56 4936810/11

pn, śr, cz, pt: 7.15 - 15.15, wt: 8.00 - 16.00

ugb@data.pl

Kilometry wodociągów i nowa oczyszczalnia

Ważne sprawy komunalne w Bartniczce

Kilometry wodociągów i nowa oczyszczalnia

Wójt i Rada Gminy Bartniczka szczególną uwagę przywiązuje do czystej wody i neutralizacji ścieków. Dzięki staraniom samorządu gmina jest w pełni zwodociagowana a z końcem roku ruszy zmodernizowana i rozbudowana oczyszczalnia ścieków.

Od lat, krok po kroku, w miarę możliwości finansowych, władze gminy za priorytetowe zadanie uznały dostarczenie wody do wszystkich gospodarstw. Woda dostarczana jest do wszystkich miejscowości  znajdujących się na terenie gminy. Jest ona uzdatniana do spożycia w dwóch stacjach uzdatniania wody -  w Grążawach i Radoszkach.

Stacja uzdatniania wody w Grążawach w ostatnich latach została w pełni zmodernizowana kosztem prawie 1 300 000 złotych. Do zrealizowania tego zadania gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 775 157 złotych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Woda jest pozyskiwana z trzech studni głębinowych. W poprzednim roku hydrofornia uzdatniła 228 199 metrów sześciennych wody, która została dostarczona do gospodarstw i zakładów przemysłowych. Stacja ta obsługuje 10 miejscowości.

Stacja uzdatniania wody w Radoszkach zaopatruje natomiast w wodę mieszkańców trzech miejscowości. W przeszłości stacja ta przeszła gruntowną modernizację przy udziale środków zewnętrznych. Woda jest pozyskiwana z dwóch studni głębinowych. W poprzednim roku hydrofornia wyprodukowała i dostarczyła do gospodarstw domowych 40 286 m sześciennych wody.

- Woda jest niezbędna do życia i dlatego już od lat staramy się aby w naszej gminie jej nie brakowało – mówi wójt Wiesław Biegański. - W gminie Bartniczka  wybudowaliśmy dotychczas sieć  główną o długości 134,8 km oraz 34,6 km  przyłączy do poszczególnych posesji. W chwili obecnej w gminie jest 903 odbiorców uzdatnionej wody, z którymi zawarto stosowne umowy. Podjęliśmy także decyzje o rozbudowie i unowocześnieniu naszej oczyszczalni ścieków. To poważna i kosztowna inwestycja, ale niezbędna. Po modernizacji służyć będzie mieszkańcom przez wiele następnych lat. Wszędzie gdzie tylko można, podejmujemy starania o dofinansowanie naszych inwestycji ze środków unijnych.

Gmina posiada jedną zbiorczą gminną oczyszczalnię ścieków o przepustowości 292 metry sześcienne na dobę, zlokalizowaną w Bartniczce. Oczyszczalnia funkcjonuje już od 1994 roku i wymagała gruntownej modernizacji i rozbudowy, do której przystąpiono w bieżącym roku. Wartość aktualnie realizowanego zadania wyniesie około 3 400 000 złotych. Na realizację tego przedsięwzięcia pozyskano dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 1 380 000 złotych. Planowany termin zakończenia realizacji tej inwestycji zgodnie z zawartą umową, to  30 listopada br.

Do gminnej oczyszczalni ścieków w Bartniczce ścieki dostarczane są z 10 miejscowości znajdujących się na terenie gminy. Aktualnie funkcjonuje  583 przyłączy do zbiorczej sieci kanalizacyjnej. Ścieki dostarczane są do gminnej oczyszczalni przez  zbiorczą sieć  kanalizacyjną o łącznej długości 53,1 km. Ścieki przetaczane są przez 22 duże przepompownie ścieków, które w 2015 roku przeszły przebudowę za kwotę 1 315 000 złotych a do realizacji tej przebudowy pozyskano dofinansowanie ze środków unijnych  w wysokości 721 567 zł.

Ponadto istnieje 29 indywidualnych przepompowni zlokalizowanych na posesjach ze względu na brak możliwości grawitacyjnego odbioru ścieków od tych mieszkańców.

W sytuacji braku możliwości odbioru ścieków do oczyszczalni zbiorczej gmina dofinansuje budowę przydomowych oczyszczalni w wysokości 3500 złotych. Do chwili obecnej na terenie gminy powstało 70 indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków, w tym 50 dotowanych z budżetu gminy o łącznej wartości 174 985 złotych.

  • Fot. Obiekty komunalne w Grążawach
    Fot. Obiekty komunalne w Grążawach