87-321 Bartniczka, ul. Brodnicka 8

56 4936810/11

pn, śr, cz, pt: 7.15 - 15.15, wt: 8.00 - 16.00

ugb@data.pl

Modernizacja dróg w Gminie Bartniczka

W 2016 roku w gminie Bartniczka zaplanowano modernizacje dróg gminnych poprzez ich powierzchniowe utrwalenie.

Drogi zostały ulepszone poprzez ścinkę poboczy dla lepszego odpływu wód opadowych wraz z powierzchniowym  pojedynczym lub podwójnym utrwaleniem masą oraz grysami.

Została naprawiona droga Samin - Zembrze (koszt 30 000 złotych), w Świerczynkach (39 259 złotych), Stare Świerczyny – Nowe Świerczyny (koszt 37 216 złotych) oraz Stare Świerczyny – Koziary gdzie naprawa kosztowała 97 193 złote.

Na tę ostatnią drogę Urząd Gminy Bartniczka pozyskał dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 21 223 złotych.

Wykonawcą robót była spółka BUDOMOST z miejscowości Zaścianki koło Białegostoku.