87-321 Bartniczka, ul. Brodnicka 8

56 4936810/11

pn, śr, cz, pt: 7.15 - 15.15, wt: 8.00 - 16.00

ugb@data.pl

Modernizacja dróg gminnych w 2017 roku

Drogi to priorytet gminnego samorządu. W czasie ich użytkowania i zmian temperatury, dochodzi do licznych uszczerbków i spękań w nawierzchni a naprawy i budowa nowych pochłania sporą cześć budżetu gminy. Mimo sporych kosztów, drogi to jednak bardzo ważny element infrastruktury. Wójt i Rada Gminy Bartniczka zdecydowała się wyłożyć pieniądze na naprawę wielu odcinków dróg gminnych.

W ten sposób naprawiono drogi:

1. droga  gminna  Bartniczka  (część ul. Długiej), koszt to 59.068 zł.,

2. droga gminna  z dojazdem do UG Bartniczka, koszt - 32.983 zł.,

3droga gminna  w Jastrzębiu (przy gimnazjum), koszt naprawy – 13.800 zł.,

4. droga gminna  w Jastrzębiu (od skrzyżowania do kościoła) -  26.560 zł.,

5. droga gminna w Jastrzębiu ( od skrzyżowania do remizy OSP) – koszt naprawy - 90.302 zł.

6. droga gminna w Jastrzębiu (przy ośrodku zdrowia) – 15.598 zł.,

7. droga gminna Komorowo (osiedle domków jednorodzinnych) - 47.554 zł.

8. droga gminna w Radoszkach (przy kościele) – koszt 12.950 zł.

Prace naprawcze polegały na oczyszczeniu nawierzchni i wykonaniu warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej.

Przetarg na wykonanie napraw dogi wygrało Przedsiębiorstwo Drogowo – Budowlane z Brodnicy. Zakończenie prac i odbiór nastąpił w lipcu 2017 r.