87-321 Bartniczka, ul. Brodnicka 8

56 4936810/11

pn, śr, cz, pt: 7.15 - 15.15, wt: 8.00 - 16.00

ugb@data.pl

Przebudowa drogi powiatowej Komorowo - Jastrzębie

Wójt i Rada Gminy Bartniczka korzystają z każdej nadarzającej się okazji do polepszenia stanu dróg przebiegających przez teren gminy. W tym roku na wniosek wójta Rada Gminy podjęła uchwałę o współfinansowaniu przebudowy drogi powiatowej Jastrzębie – Sobiesieżno na odcinku Jastrzębie – Komorowo o długości 1,604 kilometra.  Z budżetu gminy wyłożono na ten cel 150 tysięcy złotych.

W czasie robót wykonano odwodnienie, przepusty rurowe, poszerzenie jezdni, ustawienie krawężników na ławie betonowej, podbudowę z kruszywa, zjazdy na posesję z betonu asfaltowego, wykopy rowów wraz z oczyszczeniem, wycięciem z rowów krzewów, krzaków, bariery energochłonne.

Prace na drodze  wykonała firma SKANSKA. Koszt robót wyniósł  883 629 złotych. W czerwcu 2017 roku dokonano odbioru końcowego inwestycji.