87-321 Bartniczka, ul. Brodnicka 8

56 4936810/11

pn, śr, cz, pt: 7.15 - 15.15, wt: 8.00 - 16.00

ugb@data.pl

Dzienny Dom Pobytu "Wigor"

Rada Gminy Bartniczka zdecydowała o przekształceniu budynku dawnej szkoły publicznej w siedzibę placówki dla seniorów. W październiku 2017 roku nastąpiło uroczyste otwarcie placówki.

Budynek był w opłakanym stanie technicznym, zagrzybiony i wymagający szybkiej interwencji budowlanej. Przedsięwzięcie wymagało termomodernizacji i zmiany sposobu użytkowania, co wiązało się z przystosowaniem do specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób starszych.

W trakcie prac remontowych wymieniono dach, ocieplono budynek, konieczna była wymiana tynków ze względu na zagrzybienie i wilgoć, drzwi, podłóg  i częściowo okien, wykonanie nowej instalacji wodno – kanalizacyjnej i elektrycznej, łazienek i kuchni oraz nowej elewacji.

Roboty budowlane wykonała firma EWPROM Inżynieria, Inwestycje, Środowiska z Włocławka. Koszt inwestycji zamknął się kwotą 866.105 złotych.

Prócz robót budowlanych koniecznym stało się także wyposażenie obiektu w niezbędny sprzęt AGD, biurowy, komputery z oprogramowaniem, meble i niezbędne urządzenia do  pomieszczenia medyczno - rehabilitacyjnego. Wykonano także siłownię zewnętrzną. Koszt wyposażenia wyniósł 111.619 złotych.

Gmina Bartniczka wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji i uzyskała zwrot 85 proc.  kosztów kwalifikowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego.