87-321 Bartniczka, ul. Brodnicka 8

56 4936810/11

pn, śr, cz, pt: 7.15 - 15.15, wt: 8.00 - 16.00

ugb@data.pl

Nowe auto dla Dziennego Domu Pobytu"Wigor"

W gminie Bartniczka wójt i Rada Gminy kompleksowa załatwiają potrzeby. Przykładem takiego działania może być zakup auta dla potrzeb Dziennego Domu Pobytu ‘Wigor” w Grążawach. Samochód musiał spełnić określone wymogi i być przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych chcących uczestniczyć w zajęciach w nowej placówce.

Wójt i Rada Gminy Bartniczka podjęła decyzję o zakupie samochodu do dowozu uczestników Dziennego Domu Pobytu „Wigor”. Kupiono samochód volkswagen transporter przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach. Samochód zakupiono od firmy BMG z Gdyni za kwotę 99.000 złotych.