87-321 Bartniczka, ul. Brodnicka 8

56 4936810/11

pn, śr, cz, pt: 7.15 - 15.15, wt: 8.00 - 16.00

ugb@data.pl

Przebudowa gminnych przepompowni ścieków.

W 2014 roku wójt i Rada Gminy stawiając na ekologiczne rozwiązania, podjęła decyzję o przebudowie istniejących przepompowni ścieków w gminie Bartniczka wraz z utworzeniem centralnego systemu monitoringu głównych obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych. Inwestycję zrealizowano rok później.

Prace ruszyły w styczniu 2015 roku. Wykonawca robót Zakład Usług Wodno – Wodociągowych Krzysztof Czajkowski z Brodnicy, wyłoniony w przetargu, podjął się przebudowy przepompowni ścieków w: Łaszewie, Grążawach, Bartniczce, Radoszkach, Jastrzębiu oraz Nowych Świerczynach.

System działał w ten sposób, że ścieki sanitarne spływały grawitacyjnie do istniejących przepompowni a dalej tłoczone były do dalszych odcinków kanalizacji i na koniec przetłaczane do jednej gminnej oczyszczalni ścieków w Bartniczce. Taki system wymagał stworzenia centralnego monitoringu 11 przepompowni i dwóch stacji wodociągowych.

W poszczególnych przepompowniach zakres prac był zróżnicowany. Konieczna była np. wymiana zbiorników, pomp, instalacji technologicznych, kompostowników oraz sterowników.

Przebudowa 11 przepompowni pochłonęła 1.302.634 złotych. Gmina Bartniczka przygotowując się do kosztownej inwestycji pozyskała dotację z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 721.567 złotych. Ponadto gmina odzyskała kwotę 245.978 złotych ze zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego po wykonaniu i rozliczeniu prac.