87-321 Bartniczka, ul. Brodnicka 8

56 4936810/11

pn, śr, cz, pt: 7.15 - 15.15, wt: 8.00 - 16.00

ugb@data.pl

Ruszyła przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków.

Wójt i Rada Gminy Bartniczka doceniając problem oczyszczania ścieków, postanowiła rozpocząć inwestycje polegającą na rozbudowie i modernizacji gminnej oczyszczalni ścieków. To spore finansowe wyzwanie dla gminnego budżetu ale niezbędne, bo istniejąca oczyszczalnia już się mocno zestarzała.

Przygotowano plany i kosztorys. Wynika z niego, że koszt przebudowy i rozbudowy oczyszczalni wyniesie 3 miliony 267 tysięcy złotych. Z tego też powodu samorząd przygotował wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wniosek znalazł uznanie i gmina uzyskała pieniądze na ten cel w wysokości 1.380.422 złotych.

Przetarg wygrała Firma Gutkowski, Gutkowski Jan z Leszna i zobowiązała się do pracy w taki sposób, aby istniejąca oczyszczalnia cały czas funkcjonowała i oczyszczała ścieki. Roboty ziemne już ruszyły. W pierwszym etapie wykonane zostaną: piaskownica, staw sedymentacyjny, komora fermentacyjna oraz stawy roślinne. W kolejnym wykonawca wykona osadniki, przepompownie osadów i ścieków, zbiornik wyrównawczy oraz budynek obsługi wraz ze sterownią, drogi i chodniki, rurociągi  oraz wiele innych elementów niezbędnych w nowoczesnej oczyszczalni ścieków.

Zakończenie prac zaplanowano na koniec października 2018 roku.

Trwa przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Bartniczce. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia, praca oczyszczalni będzie oparta na oczyszczaniu ścieków na złożach biologicznych. Zgodnie z założeniami projektowymi, realizowana przebudowa oczyszczalni,  radykalnie usprawni przeróbkę osadów oraz ich odwodnienie i zagospodarowanie. Planowany termin zakończenia inwestycji to październik 2018r.